Firefox

Tải xuống Firefox dành cho Android

Phiên bản:
67.0.3

Tải xuống miễn phí Firefox. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Firefox thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Nhấp vào nút Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên Cửa hàng Google Play, từ đó bạn có thể cài đặt ứng dụng

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác